EBTA Uzraudzības iestādes 2010. gada 10. augusta prasība pret Lihtenšteinu (Lieta E-11/10)