Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojos ir penkių teisėjų kolegijų pirmininkų paskyrimas į trijų teisėjų kolegijas