Писмен въпрос E-4331/09, зададен от Philip Claeys (NI) на Комисията. Финансови практики на някои турски частни болници по отношение на граждани на ЕС