2012 m. vasario 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 31/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XXII priedas (Bendrovių teisė)