EMP Ühiskomitee otsus nr 31/2012, 10. veebruar 2012 , millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa ( „Äriühinguõigus” )