Písomná otázka E-7380/10 Bill Newton Dunn (ALDE) Komisii. Smernica o vtákoch a o biotopoch