Писмен въпрос E-5254/10 Christophe Béchu (PPE) до Комисията. Европейските граждани и селското стопанство