Politikas un drošības komitejas Lēmums BiH/3/2004 2004. gada 29. septembris par Eiropas Savienības militārās operācijas Bosnijā un Hercegovinā līdzdalībnieku komitejas izveidi (2004/739/KĀDP)