Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7973 – Gerdau/Sumitomo/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)