Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7973 – Gerdau/Sumitomo/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)