Zaak T-728/18: Beschikking van het Gerecht van 4 maart 2021 — Brand IP Licensing/EUIPO — Facebook (lovebook) (“Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de inschrijvingsaanvraag – Afdoening zonder beslissing”)