Sprawa T-194/11: Postanowienie Sądu z dnia 23 września 2011 r. — Bro Grébé przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające stosowane w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej — Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak działania strony skarżącej — Umorzenie postępowania)