Zaak T-194/11: Beschikking van het Gerecht van 23 september 2011 — Bro Grébé/Raad ( Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in verband met de situatie in Ivoorkust — Beroep tot nietigverklaring — Stilzitten van verzoeker — Afdoening zonder beslissing )