Υπόθεση T-194/11: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2011 — Bro Grébé κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας — Λήψη περιοριστικών μέτρων ενόψει της καταστάσεως στην Ακτή του Ελεφαντοστού — Προσφυγή ακυρώσεως — Αδράνεια του προσφεύγοντος — Κατάργηση της δίκης)