Sag T-194/11: Rettens kendelse af 23. september 2011 — Bro Grébé mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Côte d’Ivoire — annullationssøgsmål — sagsøgerens passivitet — ufornødent at træffe afgørelse)