Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 948/2012 z dnia 15 października 2012 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1180/2008 ustanawiające system przekazywania informacji w sprawie niektórych dostaw wołowiny, cielęciny i wieprzowiny na terytorium Federacji Rosyjskiej