Uitvoeringsverordening (EU) nr. 948/2012 van de Commissie van 15 oktober 2012 houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1180/2008 tot instelling van een meldingssysteem voor de mededeling van gegevens betreffende bepaalde leveringen van met bestemming Russische Federatie vervoerd rund- en varkensvlees