Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 948/2012, annettu 15 päivänä lokakuuta 2012 , eräitä Venäjän federaation alueelle vietäviä naudanliha- ja sianlihatoimituksia koskevasta tiedotusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1180/2008 kumoamisesta