Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 948/2012 ze dne 15. října 2012 o zrušení nařízení (ES) č. 1180/2008, kterým se zavádí systém sdělování informací pro některé dodávky hovězího, telecího a vepřového masa na území Ruské federace