Förstainstansrättens beslut (femte avdelningen) den 19 maj 2008.