Uznesenie Súdu prvého stupňa (piata komora) z 19. mája 2008.$