Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 19 mei 2008.