Pirmās instances tiesas rīkojums (piektā palāta) 2008. gada 19.maijā.