Usnesení Soudu prvního stupně (pátého senátu) ze dne 19. května 2008.#Télévision française 1 SA (TF1) proti Komisi Evropských společenství.#Žaloba na neplatnost - Rozhodnutí Komise, které prohlašuje za slučitelné se společným trhem státní podpory spočívající v určitých opatřeních přijatých Francouzskou republikou ve prospěch France 2 a France 3 - Lhůta pro podání žaloby - Článek 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu - Nepřípustnost.#Věc T-144/04. Usnesení Soudu prvního stupně (pátého senátu) ze dne 19. května 2008.