Cauza T-474/09: Hotărârea Tribunalului din 24 ianuarie 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços/OAPI — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) [ „Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marcă comunitară verbală JACKSON SHOES — Denumire comercială națională anterioară JACSON OF SCANDINAVIA AB — Motiv relativ de refuz — Cauză de nulitate relativă — Articolul 8 alineatul (4) și articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]