Sprawa T-474/09: Wyrok Sądu z dnia 24 stycznia 2013 r. — Consultadoria e Serviços przeciwko OHIM — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy JACKSON SHOES — Wcześniejsza krajowa nazwa handlowa JACSON OF SCANDINAVIA AB — Względna podstawa odmowy rejestracji — Względna podstawa unieważnienia — Artykuł 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)