Asia T-474/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.1.2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços v. SMHV — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki JACKSON SHOES — Aiempi kansallinen kauppanimi JACSON OF SCANDINAVIA AB — Suhteellinen hylkäysperuste — Suhteellinen mitättömyysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta)