Kohtuasi T-474/09: Üldkohtu 24. jaanuari 2013 . aasta otsus — Fercal — Consultadoria e Serviços versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk JACKSON SHOES — Varasem siseriiklik ärinimi JACSON OF SCANDINAVIA AB — Suhteline keeldumispõhjus — Suhteline kehtetuks tunnistamise põhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 ja artikli 53 lõike 1 punkt c)