Věc T-474/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. ledna 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços v. OHIM — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) ( „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství JACKSON SHOES — Starší obchodní název JACSON OF SCANDINAVIA AB — Relativní důvod pro zamítnutí — Relativní důvod neplatnosti — Článek 8 odstavec 4 a článek 53 odstavec 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“ )