Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2012 av den 10 maj 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker