Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2012 z  10. mája 2012 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny