Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 404/2012 ( 2012. gada 10. maijs ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai