2012 m. gegužės 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti