Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2012 на Комисията от 10 май 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци