Cauza C-554/18 P: Recurs introdus la 29 august 2018 de Lion's Head Global Partners LLP împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 14 iunie 2018 în cauza T-310/17, Lion's Head Global Partners LLP/EUIPO