Predmet C-156/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. travnja 2015. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – SIA „Private Equity Insurance Group” protiv AS „Swedbank”