Acordul de parteneriat voluntar dintre UE și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în UE *** Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) (14034/2011 – C7-0046/2012 – 2011/0127(NLE))