Dikjarazzjoni ta' dħul u l-infiq tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2011 — Baġit ta' Emenda Nru 1