2017 m. gegužės 16 d. Teismo sprendimas byloje E-8/16 Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS ir Netfonds Livsforsikring AS prieš Norvegijos Vyriausybę (Įsisteigimo laisvė – EEE susitarimo 31 straipsnis – Direktyva 2000/12/EB – Direktyva 2002/83/EB – Direktyva 2006/48/EB – Direktyva 2007/44/EB – Kredito įstaigos – Draudimo įmonės – Kvalifikuotieji akcijų paketai – Proporcingumas – Tinkamumas – Būtinumas)