Tuomioistuimen tuomio, annettu 16 päivänä toukokuuta 2017, asiassa E-8/16 – Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS ja Netfonds Livsforsikring AS vastaan Norjan hallitus (Sijoittautumisvapaus – ETA-sopimuksen 31 artikla – Direktiivi 2000/12/EY – Direktiivi 2002/83/EY – Direktiivi 2006/48/EY – Direktiivi 2007/44/EY – Luottolaitokset – Vakuutusyritykset – Määräomistusyhteys – Oikeasuhteisuus – Soveltuvuus – Tarpeellisuus)