Kohtu otsus, 16. mai 2017, kohtuasjas E-8/16 — Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS ja Netfonds Livsforsikring AS vs. Norra valitsus (Asutamisvabadus – EMP lepingu artikkel 31 – Direktiiv 2000/12/EÜ – Direktiiv 2002/83/EÜ – Direktiiv 2006/48/EÜ – Direktiiv 2007/44/EÜ – Krediidiasutused – Elukindlustusseltsid – Oluline osalus – Proportsionaalsus – Sobivus – Vajalikkus)