Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9441 – EDF/Energy2Market) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP.)