Lieta C-74/14: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 21. janvāra spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Eturas” UAB u.c./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Saskaņotas darbības — Ceļojumu aģentūras, kas izmanto kopīgu datorizētu ceļojumu rezervācijas sistēmu — Atlaižu likmju ceļojumu iegādei tiešsaistē automātiska ierobežošana — Sistēmas administratora paziņojums par šo ierobežojumu — Piekrišana klusējot, ko var kvalificēt kā saskaņotas darbības — Nolīgumu un saskaņotas darbības veidojoši elementi — Pierādījumu novērtēšana un vajadzīgais pierādījumu apjoms — Dalībvalstu procesuālā autonomija — Efektivitātes princips — Nevainīguma prezumpcija