C-74/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. január 21-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Eturas” UAB és társai kontra Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Előzetes döntéshozatal — Verseny — Kartellek — Összehangolt magatartás — Utazási ajánlatokat tartalmazó közös számítógépes rendszerben részt vevő utazási irodák — Online utazásfoglalási kedvezmények mértékének automatikus korlátozása — A rendszer fenntartójának az említett korlátozásra vonatkozó üzenete — Összehangolt magatartásnak minősíthető hallgatólagos megállapodás — A megállapodás és az összehangolt magatartás alkotóelemei — A bizonyítékok mérlegelése és a bizonyítás megkövetelt szintje — A tagállamok eljárási autonómiája — A tényleges érvényesülés elve — Az ártatlanság vélelme)