Predmet C-74/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 21. siječnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – „Eturas” UAB i dr. protiv Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Zahtjev za prethodnu odluku — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Usklađeno djelovanje — Putničke agencije koje sudjeluju u zajedničkom informacijskom sustavu ponuda putovanja — Automatsko ograničenje stopa popusta na internetsku kupnju putovanja — Poruka administratora sustava u vezi sa spomenutim ograničenjem — Prešutni sporazum koji se može kvalificirati kao usklađeno djelovanje — Konstitutivni elementi sporazuma i usklađenog djelovanja — Ocjena dokaza i zahtijevane razine dokaza — Procesna autonomija država članica — Načelo djelotvornosti — Pretpostavka nedužnosti)