Дело C-74/14: Решение на Съда (пети състав) от 21 януари 2016 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Литва) — „Eturas“ UAB и др./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Преюдициално запитване — Конкуренция — Картели — Съгласувана практика — Туристически агенции, участващи в обща информационна система за предлагане на пътувания — Автоматично ограничение на намаленията при онлайн покупки на пътувания — Съобщение на системния оператор относно посоченото ограничение — Мълчаливо съгласие, което може да се квалифицира като съгласувана практика — Елементи от фактическия състав на споразумението или съгласуваната практика — Преценка на доказателствата и стандарт на доказване — Процесуална автономия на държавите членки — Принцип на ефективност — Презумпция за невиновност)