Linja Gwida (UE) 2015/426 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal- 15 ta' Diċembru 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2014/54)