Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Румъния за присъединяване към Европейския съюз (АА1/2/2005 - С6-0086/2005 - 2005/0902 (AVC)) (Процедура на одобрение)