Bericht van openbare inschrijving voor de levering van butteroil gekocht op de markt van de Gemeenschap en bestemd voor de Arabische Republiek Egypte, als voedselhulp, in toepassing van Verordening (EEG) nr. 3317/75