Rakstisks jautājums E-9261/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisijai. Grieķijas deficīta pārskatīšana un Agrogi S.A.